Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị VNUNI

Chuyên sâu về lĩnh vực bán lẻ

Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ. Vậy:

– Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì?

– Thực hiện như thế nào cho đúng?

vnuni On June - 30 - 2011

Categories

Hỏi đáp hỗ trợ

Tags

Related Posts

 • No related posts found

44 Responses so far.

 1. Hà Phạm says:

  1. Số dư đầu kỳ dùng để làm gì? Tại sao lại phải kết chuyển cuối kỳ (Kết chuyển số dư)

  Trả lời:
  ——-
  Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu:

  Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi.

  Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên)

  Ngày 06/07/2011 tôi bán được 10 viên bi cho cậu bé hàng xóm. Và tôi thấy “hàng tồn kho” của mình chắc ko đủ cung cấp cho nhu cầu của các cậu bé hàng xóm xung quanh vì trò chơi bi đang rộ lên trong xóm. Vậy là tôi phải lấy tiền “bán hàng (bán 10 viên bi)” đó, mua thêm bi ve từ bà đồng nát, vào ngày 07/07/2011, tôi “nhập” hàng từ bà đồng nát là 20 viên. Vậy bây giờ số dư ngay sau thời điểm nhập bi ve từ bà đồng nát là: Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 20 – 10 = 25 (viên).

  Từ ngày 07 tới cuối tháng, tôi bán được 2 lần cho 2 “khách hàng” nữa, 1 lần ngày 20/07/2011 là 5 viên, 1 lần ngày 28/07/2011 là 3 viên. Tính tới ngày 31/07/2011 tôi còn: Dư đầu kỳ + PST – PSG = 15 + 20 – 10 – 5 – 3 = 17 (viên).

  Sang ngày 02/8/2011 (kỳ hiện tại là tháng 8/2011), tôi “xuất” thêm 7 viên nữa cho 1 khách hàng quen thuộc. Vậy lúc đó tôi còn bao nhiêu viên và tính thế nào?

  Dư thời điểm (02/08/2011) = Dư ĐK (tháng 8 ) + PST – PSG = ????
  Dư ĐK (tháng 8 ) lấy đâu ra? Nó chính là dư cuối kỳ của tháng 7 (ngày 31/07/2011) = 17 (viên) chuyển sang ==> Đây được gọi là hành động: Kết chuyển số dư (Nếu ko chạy kết chuyển số dư cuối kỳ thì sẽ ko có số dư của đầu kỳ tháng sau)

  Vậy Dư thời điểm (02/08/2011) = Dư ĐK (tháng 8 ) + PST – PSG = 17 + 0 – 0 = 17
  Và cứ như thế cho các kỳ tiếp theo….

  Đó, qua 1 ví dụ minh họa như thế chắc bạn đã hiểu số dư đầu kỳ hay việc kết chuyển số dư dùng để làm gì rồi. Số dư tài khoản, số dư chi tiết tài khoản (Hàng hóa, công nợ,…) đều có nguyên lý tính toán như vậy.

  2/ Trong VNUNI SIC, việc kết chuyển số dư thực hiện như thế nào cho đúng?
  – Việc kết chuyển số dư thường được thực hiện vào thời điểm cuối cùng của ngày giao dịch cuối tháng (thường là cuối giờ chiều của ngày cuối tháng khi ko còn nhập giao dịch nào trong ngày nữa, cũng có thể làm vào sáng sớm của ngày đầu tháng mới khi chưa thực hiện bất cứ giao dịch nào)
  – Việc thực hiện chuyển số dư áp dụng cho các đối tượng cơ bản mà phần mềm bán hàng quản lý: Hàng tồn kho (Số lượng và Giá trị tồn), Công nợ (Phải thu, Phải trả) và Tiền (tiền mặt, tiền gửi). Đối với kế toán, thì đó là việc kết chuyển chi tiết của 3 tài khoản 154, 331, 131, 111
  – Để thực hiện trong phần mềm, người sử dụng bấm phím F11 ở màn hình chính, sau đó chọn tháng cần kết chuyển. Ví dụ tháng mới là 7/2011 thì chọn là tháng 6/2011 và bấm nút Thực hiện. Việc kết chuyển số dư có thể chạy lại. Tuy nhiên tránh tối đa việc chạy lại đối với kỳ đã khóa sổ từ lâu rồi.

  VNUNI Support Team

 2. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Processing…. SMS: TDD HOT 811991 gởi 8777 để stick nổi bật 3 ngày | TDD UP […]

 3. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> __________________ Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, […]

 4. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Trả lời với trích dẫn   Promote to Article […]

 5. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, […]

 6. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, […]

 7. […] <<Xem chi tiết…>> Like this:LikeBe the first to like this post. Categories: Hỏi đáp về VNUNi® SIC Tags: chuyển kỳ, kết chuyển, phần mềm bán hàng, tính số dư Comments (0) Trackbacks (0) Leave a comment Trackback […]

 8. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Blog & Tài Sản Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, […]

 9. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> phanmembanhang Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán […]

 10. […] Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào? Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […]

 11. […] Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào? Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) Xem chi tiết…>> […]

 12. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, […]

 13. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Chữ ký__________________ Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý […]

 14. […] Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào? Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […].

 15. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, Kho […].

 16. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Trả lời Bài tiếp theo » Sony Xperia P thời trang và mạnh mẽ giảm […]

 17. […] Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào? Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […].

 18. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, […].

 19. […] Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào? Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […].

 20. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Trả lời kèm Trích dẫn + Trả lời Tin đăng « Chủ […]

 21. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Trả lời kèm Trích dẫn « Chủ đề trước | Chủ […].

 22. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> __________________ Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán […]

 23. […] Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào? Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […].

 24. […] Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào? Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […].

 25. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, […]

 26. […] Chạy kết chuyển cuối kỳ như thế nào? Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […].

 27. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc luachonphanmem.tk | http://www.vnuni.net | […]

 28. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này + Trả lời chủ đề […]

 29. […] Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […]

 30. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Bạn hãy cùng phanmembanhang xây dựng Website MuaBanTungGiay.Com Trả […]

 31. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Trả lời với trích dẫn Trả Lời Nhanh Đăng Tin Mới […]

 32. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, Kho […]

 33. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, […]

 34. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Chữ ký cá nhân Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán […].

 35. […] Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […].

 36. […] Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […].

 37. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, Kho […]

 38. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, […]

 39. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Trả Lời Với Trích […]

 40. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, […]

 41. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Trả lời với trích […]

 42. […] hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, […]

 43. […] điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> Phần mềm bán hàng VNUNI: 0422 425 829 – 0936 456 103 Trả lời kèm trích […]

 44. […] Hỏi: Khi dùng phần mềm tôi thấy có chức năng chạy kết chuyển cuối kỳ thì mới có số dư để bán hàng. Vậy: – Vì sao phải chạy kết chuyển? Có ý nghĩa gì? – Thực hiện như thế nào cho đúng? Trả lời: Giải thích nôm na bằng 1 ví dụ như thế này cho dễ hiểu: Tôi kinh doanh bi ve. Trong cái lọ của tôi từ trước tới nay chả biết kiếm đâu ra ấy, có những 15 viên. Và đó gọi là “số vốn ban đầu” của tôi (tôi nhập nó là số dư tồn kho đầu kỳ (tháng 7) cho “mặt hàng” bi ve ở cái kho “Lọ bi ve” của tôi. Tôi bắt đầu bán bi ve từ ngày 05/07/2011 (như thế, kỳ hiện tại là tháng 7/2011). Như vậy Dư (bi ve) thời điểm hiện tại (05/07/2011) của tôi là Dư ĐK + PST – PSG = 15 + 0 – 0 = 15 (viên) <<Xem chi tiết…>> […]

ĐỐI TÁC KINH DOANHTrang chủ   Sản phẩm   Bán hàng   Giới thiệu   Liên hệ   Privacy Policy     

Công ty Cổ phần VNUNI (VNUNI Jsc.) Trụ sở: Số 17, Ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, Q.Đống Đa, TP.Hà nội Điện thoại: (84-4) 2242 5829
  Văn phòng: Số 6, Trần Đăng Ninh kéo dài, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Điện thoại: (84-4) 8585 4543
Copyright © 2011 VNUNI info@vnuni.net ; sales@vnuni.net ; vnuni-hcm@vnuni.net Di động: 0912 006 999