Phần mềm quản lý bán hàng siêu thị VNUNI

Chuyên sâu về lĩnh vực bán lẻ

Hỏi: Các anh chị cho em hỏi muốn phân quyền người sử dụng trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì phải làm sao?

Trả lời:

Trước khi tìm hiểu cách phần quyền trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC như thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau:

Việc quản lý người dùng trong phần mềm cũng có thể hiểu sang việc quản lý nhân viên thực tế trong bất cứ một tổ chức DN nào, cụ thể là:

1. Phòng ban

Đặc điểm:
– Một phòng ban có thể có nhiều người
– Có nhiều công việc cần làm trong phòng ban

Trong phần mềm, khái niệm “Nhóm người dùng” có thể được hiểu như là Phòng ban

2. Công việc

Đặc điểm:

– 1 công  việc là 1 nhiệm vụ của 1 phòng ban
– Có thể có nhiều người thực hiện cùng 1 công việc (Ví dụ: nhiều người (thu ngân) viết hóa đơn bán hàng)

Trong phần mềm, khái niệm “Quyền” có thể được hiểu là Công việc. “Quyền” trong phần mềm chính là các menu chức năng có trong phần mềm, và nó không được thêm hay bớt mà do VNUNI thiết lập sẵn.

3. Hành Động

Đặc điểm:
– Một Công việc có thể có 1 hoặc nhiều Hành động. Ví dụ: Công việc bán hàng thực tế có các hành động sau:

+ Giới thiệu và báo giá cho KH
+ Thu thập hàng hóa mà KH cần mua để
+ Tạo chứng từ bán hàng
+ In hóa đơn cho KH
+ v.v…

Trong phần mềm, các cột [Danh sách?], [Thêm mới?], [Sửa?], [Xóa?], [In báo cáo?], [Thực hiện?] chính là các Hành động cơ bản của các Quyền trong phần mềm. Ở đây có 2 nhóm hành động:

+ Nhóm hành động: [Danh sách?], [Thêm mới?], [Sửa?], [Xóa?], [In báo cáo?] áp dụng đối với các Quyền là quản lý Danh mục và quản lý Chứng từ

+ Nhóm hành động: [Thực hiện?] áp dụng đối với các quyền khác như Kết chuyển số dư, thực hiện báo cáo,…

Nếu Hành động nào không áp dụng cho Quyền thì sử dụng , nếu cho phép thực hiện thì sử dụng , nếu ko cho phép thì sử dụng

4. Nhân viên

Đặc điểm:
– 1 nhân viên mới, vừa vào công ty mà chưa cho vào phòng ban nào thì hiển nhiên họ không có công việc gì để làm cả
– Khi đưa họ vào một phòng ban, lập tức họ có các (hoặc 1 trong các) công việc của phòng ban đó (xem mục 1)
– 1 nhân viên có thể làm ở một hoặc nhiều phòng ban (kiêm nhiệm). Ví dụ: một người làm cả ở 2 bộ phân: bộ phận mua hàng, bộ phân kinh doanh bán hàng,…

Trong phần mềm, khái niệm “Người dùng” có thể được hiểu là Nhân viên. Trong đó những người dùng thuộc nhóm Administration giống như là những người làm quản lý thuộc bộ phận Ban lãnh đạo của toàn công ty và họ thường có đầy đủ các Quyền.

Để biết thao tác quản lý người sử dụng như thế nào trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì mời các bạn xem trình diễn Flash tại đây

vnuni On July - 14 - 2011

55 Responses so far.

 1. […] trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì phải làm sao? Trả lời: Xem trả lời tại đây VNUNI Support […]

 2. […] chặt chẽ với nhau một cách an toàn như vậy nên để xóa được thì phải xóa (người dùng phải được phân quyền mới xóa được) từ ngọn tới gốc (ví dụ xóa được phiếu chi thì mới xóa […]

 3. […] trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì phải làm sao? Trả lời: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Processing…. VNUNi® SIC – Quản lý Bán hàng, Siêu thị, Kho […]

 4. […] trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì phải làm sao? Trả lời: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team __________________ Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – […]

 5. […] trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì phải làm sao? Trả lời: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Trả lời với trích dẫn   […]

 6. […] trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì phải làm sao? Trả lời: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán […]

 7. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 8. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 9. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 10. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 11. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 12. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 13. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 14. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 15. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 16. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 17. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 18. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 19. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Trả lời Bài tiếp theo » tư vấn luật, giải […]

 20. […] Phân quyền cho người dùng thế nào trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC Hỏi: Các anh chị cho em hỏi muốn phân quyền người sử dụng trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC thì phải làm sao? Trả lời: Trước khi tìm hiểu cách phần quyền trong phần mềm bán hàng VNUNi® SIC như thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây […].

 21. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […].

 22. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […].

 23. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […].

 24. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […].

 25. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […].

 26. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […].

 27. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […].

 28. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team __________________ Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC […]

 29. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán […]

 30. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support […].

 31. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team __________________ Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC […].

 32. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc luachonphanmem.tk | […]

 33. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này + […]

 34. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support […]

 35. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support […]

 36. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team __________________ Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – […].

 37. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Bạn hãy cùng phanmembanhang xây dựng Website MuaBanTungGiay.Com […]

 38. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Trả lời với trích dẫn Trả Lời Nhanh […]

 39. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán […]

 40. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán […]

 41. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý […]

 42. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Chữ ký cá nhân Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® […].

 43. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support […].

 44. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán […]

 45. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support […].

 46. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời tại đây VNUNI Support Team Trả Lời Với Trích […]

 47. […] chặt chẽ với nhau một cách an toàn như vậy nên để xóa được thì phải xóa (người dùng phải được phân quyền mới xóa được) từ ngọn tới gốc (ví dụ xóa được phiếu chi thì mới xóa […].

 48. […] nhà quản lý thực sự yên tâm về các tính năng bảo mật với việc quản lý phân quyền cho người dùng theo từng hành động, từng vai trò của hệ thống. Kiểm soát chặt chẽ từng […]

 49. […] như thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau:Xem trả lời TẠI ĐÂYVNUNI Support Team Trả lời với trích […]

 50. […] như thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau:Xem trả lời TẠI ĐÂY VNUNI Support Team Welcome to Vietnam Universal – VNUNI Jsc. VNUNi® SIC – Quản lý Bán […]

 51. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời TẠI ĐÂY VNUNI Support Team Phần mềm bán hàng VNUNI: 0422 425 829 – 0936 456 103 […]

 52. […] thế nào thì VNUNI xin giải thích về một số khái niệm như sau: Xem trả lời TẠI ĐÂY VNUNI Support […]

Leave a Reply


ĐỐI TÁC KINH DOANHTrang chủ   Sản phẩm   Bán hàng   Giới thiệu   Liên hệ   Privacy Policy     

Công ty Cổ phần VNUNI (VNUNI Jsc.) Trụ sở: Số 17, Ngõ 14, phố Pháo Đài Láng, Q.Đống Đa, TP.Hà nội Điện thoại: (84-4) 2242 5829
  Văn phòng: Số 6, Trần Đăng Ninh kéo dài, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội Điện thoại: (84-4) 8585 4543
Copyright © 2011 VNUNI info@vnuni.net ; sales@vnuni.net ; vnuni-hcm@vnuni.net Di động: 0912 006 999